Handelsbetingelser

Bestilling af varer

Varer kan bestilles hos R&W Teknik via telefax, e-mail eller via vores webshop.


Priser / Levering / Forsendelse

Ved køb af produkter hos R&W Teknik er følgende salgs & leveringsbetingelser gældende:
Ved salg til forbrugere er ufravigelig lovgivning altid gældende forud for de anførte bestemmelser. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for R&W Teknik såfremt det accepteres omgående pr. post eller e-mail. R&W Teknik priser er altid ab sælgers lager og excl. forsendelsesomkostninger. R&W Teknik fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandør er forsinkede. Når intet andet er angivet, er et tilbud fra R&W Teknik vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare.
Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførelse af vare. Såfremt disse forbehold aktualiseres er R&W Teknik berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art. Vores leveringstid er derfor altid en "cirka" leveringstid. Forsendelse foretages med Post Danmark eller iflg. aftale. Forsendelser kan forsikres til de når frem til køber.


Betalingsbetingelser

Alle betalinger sker mod kontant betaling / pr. efterkrav. R&W Teknik er ved forsinket betaling berettiget til at debitere rente 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker. Det er ved R&W Teknik kun muligt at få en kreditaftale som erhvervsdrivende.


Reklamation

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles R&W Teknik snarest muligt efter varens modtagelse. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelse. Reklamation over fejl og mangler som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varer skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Der er altid 2 års reklamationsret, som foreskrevet i købeloven. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor R&W Teknik, selvom producenten giver yderligere garanti. En sådan garanti bliver en sag mellem køber og producenten.
R&W Teknik fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen / tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede. R&W Teknik indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle fejl vil blive rettet.
Reklamationen dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter reklamationens udløb kan R&W Teknik ikke gøres ansvarlig for dette. Reklamationsretten bortfalder hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Reklamationsretten bortfalder endvidere hvis serienummer, er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding / strømart.


Garantireparationer/reparationer

Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid forudgående være rekvireret et returnummer. Varer skal sendes franko til R&W Teknik. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. I tilfælde af fejl ved varer, som henhører under reklamationsret, returnerer R&W Teknik varer uden forsendelsesomkostninger for køber. Hvis varen skal sendes retur skal varen være indleveret/ sendt i egnet emballage. Varer der returneres i uforsvarlig emballage vil blive omemballeret til kostpris
Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Ved reparationer skal kopi af faktura samt nøjagtig fejlbeskrivelse følge hvert produkt. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet og R&W Teknik kan lastes herfor, er R&W Teknik forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen. Er produktet udgået af varesortiment er R&W Teknik berettiget til at erstatte varen med en nyere eller en anden model. R&W Teknik forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet returneringstiden fra fabrikanten ikke er under R&W Teknik's kontrol. Såfremt R&W Teknik tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. R&W Teknik er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytningen. Reklamationsretten er at regne fra den oprindelig købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare der er blevet returneret til reparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 250,- inkl. moms + forsendelsomkostninger.


Tab af data.

R&W Teknik friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. R&W Teknik opfordrer altid derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data.